Jaap de Voogd en Laura Goud
HOME
home
BLOGBOEK
blog-book
DAGBOEK - BvZ
diary - NfM
LOGBOEK - route
LOG - route
FOTO'S - VERZAMELINGEN
pictures - collections
HET SCHIP
the ship
LINKS
links

BvZ 40:
oktober 2012

Voorbereidingen

     NfM 40 - october 2012
    Preparations


 back      next  

De laatste loodjes

En wat wegen die zwaar. Dachten we een maandje terug alles goed onder controle te hebben, de laatste week komt er meer bij de werklijst dan eraf gaat.
Gelukkig zijn dat niet zozeer mankementen aan de boot, alswel ellende veroorzaakt door stommiteiten van onszelf.

Het meest recente debâcle is de Sony laptop die is bezweken. Een onverwachte hoosbui (hoezo onverwachts... als goed zeeman let je toch op het weer?) en een openstaand luik brachten de genadeslag aan de toch al zeezieke computer.

We hebben nu een prachtige kleine (half Engels, half Spaans sprekende) Asus met een solid state disk. Die hopelijk ook niet misselijk wordt van een beetje schommelen van het schip.
     

  Light at the end of the tunnel?

A month ago we thought everything was under control. We had a nice test-run and only some minor problems. But last week the "things-to-do-list" is only getting longer.
Fortunately most of the problems have nothing to do with the ship, but are caused by stupidities of ourselves.

The most recent misfortune is the breaking down of our laptop. Unexpected rainfall (how come "unexpected"... isn't a seaman always watching the weather?) and a open hatch ment the end of our already sea-sick Sony Vaio. Now we are very happy with our (Spanish/English speaking) little Asus with a solid state disk. Hopefully this one won't get seasick from a little bit of rocking of the boat.


Voorbereidingen

  Preparations

Fleet Broad Band

Een van onze laatste aanwinsten is de Fleet Broad Band.
Via de satelliet kunnen we hiermee communiceren met rescue-stations, medische diensten, familie en andere schepen, en we kunnen weerberichten en emails ophalen.

Dit alles terwijl we midden op de oceaan zijn. Een heerlijk rustgevend gevoel. Want bij onze vorige poging om de oceaan over te steken waren we afhankelijk van de toen al hoogbejaarde en niet altijd betrouwbare korte golf zender.

Bij de installatie komt altijd meer kijken dan je denkt. Jaap zit uren in de bezaan. Maar nu prijkt de Sailor FBB boven de radar en de windmolen.

 Fleet Broad Band

One of our recent gadgets is the Fleet Broad Band. Via satelite we can communicate with rescue centers, medical centers, family and other ships. And we can receive weather forcasts and email.

All whilst sailing on the middle of the ocean. A wonderful feeling, it gives us a lot of peace of mind, because on our previous attempt to cross the ocean we depended on a very old and unreliable SSB.

The installation is always more difficult then anticipated. Jaap spents hours in the mizzen. But now the Sailor FBB is mounted beautifully above the radar and windgenerator.

FBB

FBB


Zeilen

Het echte naaiwerk! Met UV bestendig garen (van Thomas, de zeilmaker op Gomera) repareer ik het voorlijk van het grootzeil. En met goed resultaat, het zit inmiddels al een paar honderd mijl.

Maar toch verwisselen we voor de oversteek dit zeil voor het oude grootzeil.
Ten eerste omdat dat drie reven heeft i.p.v. twee. En - belangrijker - omdat het niet zo erg is als het oude zeil op de verwachte voordewindse koersen continue tegen de verstaging en zalingen aanschavielt.

Het doorschavielen proberen we natuurlijk wel te voorkomen door de verstaging te omwikkelen met zogenaamde "schurft- of schavielplattings". Ze liggen al jarenlang klaar in de kast, maar nu, voor de grote oversteek, is het het goede moment. Een bijzonder moment ook, want deze mooie exemplaren hebben we nog samen met moeder Goud gemaakt. Zo vaart ze toch een stukje mee.

  Sails

The real works! Thomas, the sailmaker on La Gomera provided us with UV resistant thread, to do professional repairs. Here Laura repairs the luff of the mainsail. And with good result, it's still holding after a couple of hundred of miles.

However, we replace this sail with the old mainsail. First, because it has 3 reefs in stead of 2. But above all, it's doesn't matter a lot if the sail chaves against the rigging and spreaders on the expected broad reach course,

Ofcourse we try to prevent the chaving with these hand-made (together with Laura's mum) "schaviel-plattings". We already have them in stock for a long time, but now is the time to start using them.Windvaan - Indy

Jaap zit niet alleen maar in de mast. Om de windvaan-zelfstuur te servicen takelen we hem tot vlak boven het water.

Indy - naar de "Indefatigable" van Hornblower - maakt voor ons het grote verschil met toen we zes jaar geleden wilden oversteken.
Nu zijn we verzekerd van een stuurautomaat, ook als de electrische automaat om wat voor reden dan ook niet functioneert.
Zo stoer als Edo en Marieke, die noodgedwongen dik twee weken achtereen zelf hebben gestuurd, zijn we niet.

  Windvane - Indy

Jaap is not always climbing the masts. To service the windvane we lower him just above the water.
Indy - after the "Indefatigable" from Hornblower - makes all the difference compared to our crossing plans six years ago. Now we can be sure we have a steering-help, even when the big electrical autopilot for any reason might not function. As powerfull as Edo and Marieke we are not. They steered themselves - not out of free will - for over 2 weeks.

Onderwater

En verder naar beneden. Het onderwaterschip schoonschrapen en de schroef van de ergste pokken ontdoen is een dankbaar karwei. Het scheelt zomaar een knoop in snelheid en 40% diesel als we op de motor varen.


  Sub - marine

Further down in the water, Jaap cleans the hull and the prop. Speed goes up with a knot and fuel consumption goes down with 40% when everything is clean.

En zo zijn er nog honderd-en-één andere klusjes.

  And many more odd jobs

Trying to get the gasbottle filled Cool air No varnish this time, but sticky 2-component paint
 


Hoogste tijd

De marina van Las Palmas stroomt langzaam vol met "overstekers" en daarmee komen ook alle betweters, beste-stuurlui-aan-wal, luidruchtige Russen, opgewonden twintigers en hippies die een gratis tochtje zoeken, de steigers op.

Het simpele leventje is voorbij. De fiets gaat sinds jaren weer op slot en mag zelfs niet meer op de steiger blijven staan. Erg onpraktisch want nu hangt hij aan de preekstoel en aan het anker, dat tevens dienst moet doen als opstapje.

We sluiten onze oren en laten ons niet gek maken, door alle (on)wijze raad en schipbreukverhalen. We zijn inmiddels zeker genoeg. Het wordt tijd om los te gooien...


Trying to get the gasbottle filled at the official Disa Gas Plant, where they are not geared up for small bottles like ours


  Time to go
Many more sailors who want to cross are entering the marina. That means that also a lot of "know-it-all's", drunken Russians, over-excited teenagers, and hippies looking for a free ride, are walking the pontoons.

Our comfortable uncomplicated life is over. The bicycle has to be locked and is even not allowed anymore on the pontoon. So now it's hanging on the push-pit and on the anchor. Very annoying, cause the anchor is also our step-onboard.

We close our ears and try not to listen to all undesired (and often stupid) advice and horror stories.
By now, we are confident enough. "There is no time to lose, we leave with the next tide..."Gezelligheid

Natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor gezelligheid. We maken nieuwe vrienden en zien oude bekenden.

Neelie en Bert Busman, met hun wonderschone Concord 55 'Biba', die ook gaan oversteken.
En de "old salties" Aad en Hella Twigt die ons wilden opzoeken op Gomera, maar ons hier al vonden.

Het worden genoeglijke avondjes, zeker als Aad zijn accordeon erbij pakt

  Gezelligheid (no good word in English for this state of happiness)

Ofcourse there is still enough time to have fun. We make new friends and meet old friends.

Neelie and Bert Busman, with there beautiful Concord 55 'Biba', who also are going to cross.
And the old salties Aad and Hella Twigt, who wanted to look for us on Gomera, but found us here already. Lots of laughs and singing when Aad plays his accordeon.Wein, Weib und Gesang
top

 back      next  

naar BvZ overzicht        back to NfM index