Jaap de Voogd en Laura Goud
HOME
home
BLOGBOEK
blog-book
DAGBOEK - BvZ
diary - NfM
LOGBOEK - route
LOG - route
FOTO'S - VERZAMELINGEN
pictures - collections
HET SCHIP
the ship
LINKS
links

BvZ 41: november 2012

Oversteek Islas Canarias - Cabo Verde

     NfM 41 - november 2012
    Crossing Islas Canarias - Cabo Verde
 previous      next  

We proberen elke dag via de satelliet de gegevens te vernieuwen. Maar om allerlei redenen (variërend van 'geen puf' tot 'geen elektra') kan dat best wel een keertje niet lukken. Morgen weer een dag.

     We try to update this page every day via the satelite. However, due to numerous reasons (too tired, no electricity, etc.) we may skip a day. Tomorrow is another day.


 Ga naar laatste dag.         Jump to most recent day.


day nm total to go lat. - long. wind - knots
0
06-11-2012
0 0 868 or
2882
28°07'N - 015°25'W ~

Waar o waar gaan we heen? Eind van de week beslissen we of we toch de Cabo Verde aandoen of doorvaren. Alles hangt van de wind af.

De vlag hijsen we weer in de top van de bezaan. Dat betekent dat we binnen 12 uur gaan vertrekken.

 Where do we go? Friday we will decide where to go. Cabo Verde or Trinidad. It all depends on the wind.
We hoist the Dutch flag back in top of the mizzen, which means we leave withing 12 hours.

weather fauna ships misc.
Octopus    
day nm total to go lat. - long. wind - knots
1
07-11-2012
130 130 738 or
2752
26°23'N - 016°31'W SW 2-4

Met amper een zuchtje wind gooien we om 10.30 uur de trossen los en verlaten we de marina van Las Palmas.
Xavier, de marinero, achtervolgt ons in zijn rubberboot voor een laatste afscheidskus. We zijn ontroerd. Dag Canaries, dag eilanden waar we zoveel goeie jaren hebben doorgebracht.

We zijn heel tevreden met de windarme start. De drukte van Las Palmas schudden we van ons af, we wennen aan de bewegingen op het water en stouwen de laatste nog losrollende stukjes huisraad weg.

Het is "bramschoot aan", d.w.z. tijd voor een neutje. In ons geval een portje om de laatste spanning weg te nemen. Dit maal eigenlijk niet nodig, want zowel wij als het schip zijn overcompleet uitgerust.

Na vijf uur motoren hijsen we de lappen. De kluiver is vervangen door de grote genua, die het verschil maakt tussen zeilen of dieselen bij 10 kopen wind.

We varen "aan de wind". Dus tegen de zuidwestenwind in. Raar, want de passaatwinden horen uit het NE te komen, zelfs de 8 knopen die waren voorspeld.

Dan draait de wind 360 graden. Eerst komt ie over stuurboord in, dan over bakboord en even later weer over stuurboord. En we zijn niet van koers geraakt, we zien de eilanden nog op dezelfde plaats achter ons liggen. Het zal wel een breukje in de isobaren zijn, zullen we maar zeggen.

Driemaal is scheepsrecht, qua rariteiten. We varen door een school van wel honderden vliegende vissen. Die hebben we hier nog nooit gezien. Sterker nog, we hadden ze helemaal nog nooit gezien.

 At 10.30 hrs with hardly any wind, we leave the marina of Las Palmas.
Xavier, the marinero, follows us in his r.i.b. for a last kiss goodbye. We are touched. Bye Canaries, bye islands where we spent so many good years.

We are very happy with the wind-free start. We can detach from the circus in Las Palmas, can get used to the movements on the sea, and can stow away the last wandering pieces of furniture.

It is "Bramschoot aan", which means time for a drink. in our case that means a glass of port to get rid of the last excitement. This time not neccessary, because we as well as the boat are as ready as you can get.

After 5 hours of motoring we hoist the sails. De Yankee is replaced by the big Genoa, which makes all the difference between sailing and motoring in 10 knots of wind.

We are sailing "close hauled". So against the southwesterly wind. Strange, because the trade winds are supposed to come from the NE, even the predicted 8 knots.

Then all of a sudden, the winds changes 360 degrees. First we are on starboard tack, then port, and minutes later on starboard tack again. And we didn´t change course, we still can see the islands behind us. A funny fracture of the isobars, we assume.

The third funny thing on this first day are the flying fish. We see hundreds of them. Never seen them in these waters. Actually, never seen them at all.

weather fauna ships misc.
499 13   
day nm total to go lat. - long. wind - knots
2
08-11-2012
148 278 590 or
2604
24°24'N - 018°15'W NE 4-5

Was gisteren een 10, vandaag is een 0.

Tegen het vallen van de avond horen we een pompgeluid dat we niet kennen. Snel starten we de inspectie-ronde. Al bij het tweede vloerluik zien we waar het geluid vandaan komt. De koelwaterpomp van de ijskast maakt overuren en is gloeiend heet. We zetten de ijskast uit en laten de pomp afkoelen. Jaap haalt de gloednieuwe, peperdure, net in Nederland gekochte, zeewaterbestendige pomp uit elkaar.

Verschillende onderdelen blijken niet zeewaterbestendig en zijn verroest. Minutieus wordt alles schoongemaakt en geinspecteerd. Vergeefs, het roest heeft de hele pomp al naar de kloten geholpen, g..ver de g..ver de g..ver!

Daar zit je dan met een ijskast vol voorraad eten voor een overtocht van vier weken.

Ons magazijn biedt uitkomst. We hebben nog de eerste pomp, die weliswaar veel geluid maakt, maar prima werkt. Meer vloerluiken en stoelen moeten weg om de pompen te kunnen verwisselen. Op een nogal knobbelige oceaan, betekent dat butsen en krassen in het houtwerk.

Na ruim 3,5 uur ondersteboven in het motorruim te hebben gehangen, heeft Jaap de klus geklaard. We hebben weer koelte in de kast én aan boord.

 Yesterday a 10, today a 0!

Just around dusk we hear a noice we don´t recognize. Immediately we start our inspection. Already underneath the second floorboard we see what causes the trouble. The waterpump of the fridge is pumping like crazy and is overheated. We switch off the fridge and let the pump cool down. Jaap dismantles the brandnew, very expensive, seawater-proof pump, we just bought in the Netherlands.

Several parts appear not to be seawater-proof and are rusted. Carefully everything is cleaned and inspected. Unfortunately with no result, the F..rust already damaged the whole F..pump. F...F...F...!

Well, there you are with a fridge fully stocked up for a passage of a month!

Our general-store comes with a solution. We still have the first pump. Although that one makes a lot of noice, it runs perfectly. More floorboards and chairs have to be removed in order to change the pumps. On a choppy sea that means damage to the woodwork.

After 3,5 hours hanging upside down in the engineroom, Jaap fixed it! The fridge and we are cooling down again.

weather fauna ships misc.
  1
day nm total to go lat. - long. wind - knots
3
09-11-2012
166 434 434 22°22'N - 020°02'W NE 6
(Wat een mooie getalletjes allemaal hierboven)

We gaan als de brandweer en tikken regelmatig de 8 en meer knopen aan. Maar, hier hoort natuurlijk een keerzijde bij: het wordt veroorzaakt door een dikke windkracht 6 met bijbehorende golven. Ik draai mijn wachten vanuit het stuurhuis en kom deze dag helemaal niet buiten.

De wind komt steeds verder van achter in en we veranderen de boot in een melkmeisje. Grootzeil aan één kant en de genua op de boom aan de andere kant.
Het gaat te hard. We moeten reven. Met een dubbelgereefd grootzeil en de genua voor 70% ingerold is het rustiger. We doen nog steeds tussen de 6,5 en 7,5 knoop.
Het is jammer dat de motor aan moet; die extra snelheid hebben we nu niet nodig, maar de accu´s willen twee uurtjes bijgeladen worden.

Die nacht passeren we de kreeftkeerkring (23°5´ N)*. Weer een mijlpaal. Jaap, de lieverd, laat mij slapen en ik rol zo 6 uur achtereen in mijn kooi heen en weer.

* Op 21 juni, de langste dag, staat de zon boven de kreeftkeerkring, om daarna weer te dalen via de evenaar naar de steenbokkeerkring (21 december).

De harp waarmee de genua beneden aan de rolreef vastzit is verdwenen, merken we als het weer licht is. Natuurlijk hebben we een reserve. Jaap vindt wel dat de voorraad snel weer aangevuld moet worden.

Beslissing:
we gaan naar de Cabo Verde. Hoewel het erg aanlokkelijk is om door te varen, we zijn immers al bijna ingeslingerd, willen we toch even aantikken op Mindelo, São Vicente. We zijn nu zo dichtbij.
(What a beautiful numbers up here)

 "We go like the fire brigade", we Dutchies say. Often we clock 8 knots and more. But, there is always a downside: these nice speeds are caused by a strong force 6 and heavy waves. During my watches I stay in the pilothouse and don´t come outside all day.

More and more the boat comes dead before the wind. We give her goose-wings: main sail on one side and genoa on a boom on the other side.

She is going too fast. We have to reeve. With two reeves in the main sail and the genoa furled in for 70%, it´s better. We still make 6,5 - 7,5 knots.
It´s a pitty that we have to start the engine; we don´t need the extra speed, but the batteries want two hours of charging.

That night we cross the tropic of cancer (23°5´ N)*. Another milestone. Jaap, my love, doesn´t wake me and I get a nice 6 hours of sleep.

* On June 21st, the longest day, the sun is right above the tropic of cancer. Then she decends again via the equator to the tropic of capricorn (december 21st).

The shackle that holds the tack of the genoa onto the furler-drum is gone, we notice when it starts dawning. Ofcourse we have a spare, but we need to stock up soon again, Jaap says.

Decision-time:
We go to the Cabo Verde. Although it´s very tempting to continue our trip since we are almost completely settled in, we like to visit Mindelo, São Vicente. We are so close now.

weather fauna ships misc.
  15  
day nm total to go lat. - long. wind - knots
4
10-11-2012
151 585 283 20°29'N - 021°48'W NE 6-7


De wind neemt niet af maar toe. Ook de golven, die nu van alle kanten komen, worden hoger en maken het erg oncomfortabel.

Ik probeer te slapen in het grote bed, maar rol daar heftig heen en weer. Dan maar naar de bunk bij de mast. Helemaal ingepakt in kussens lig je daar het rustigst. Dat is als je doof geweest zou zijn, want het is een herrie van jewelste met al het gekraak, gestamp en geklapper.

We vinden twee vliegende vissen in de kuip. Dat schijnt normaal te zijn. Ze scheren over het water en komen met een hoge golf de boot op vliegen. Dom, want ze overleven het niet.

Ook normaal zijn de brekers die zo af en toe de kuip in komen. Het topje van de grootste vindt zelfs zijn weg naar het schuifluik van de ingang. Een flinke puts zout water komt terecht in het stuurhuis.

En om deze mooie dag te besluiten: we realiseren ons dat de reserve-pomp van de ijskast veel meer stroom verbruikt dan de nieuwe, kapotte. We waren even vergeten dat dat één van de redenen was om de pomp te vervangen. We moeten nu veel vaker stroom draaien.  The wind doesn´t calm down, but is only getting stronger. The waves, coming from all sides now, are getting higher and are making it very uncomfortabe.

I try to sleep in the master bedroom, in the big bed. But I only roll from one side to the other. I move to the bunk near the mast. Completely secured by lots of pillows, thats the most quiet place. That is, should you be deaf, because the sea, the sails and the boat are making a hell of a noice.

We find two flying fish in the cockpit. That´s not unusual. They fly closely above the water and on a large wave they fly on board. Stupid, because they don´t survive.

Also not unusual are the breaking waves in the cockpit. One even found her way to the compagnionway. A sizeable bucket of salt water enters the pilothouse.

To top off this beautiful day, we realize that the spare pump of the fridge is consuming a lot more power then the other one. We forgot that that was one of the reasons we changed it. We have to use the engine more often now.

weather fauna ships misc.
2 1  
day nm total to go lat. - long. wind - knots
5
11-11-2012
151 736 132 18°30'N - 023°27'W NE 5-6


Deze nacht wordt het rustiger. We hoeven ons niet meer continue schrap te zetten en door de boot te apekooien. De spieren kunnen een klein beetje ontspannen. We gaan het weer leuk vinden.

Een soort mini-postduifje/eendje heeft ons uitgekozen om te rusten. Dat betekent jammer genoeg meestal het einde van zo’n beestje. Ondanks mariakaakjes, water of vogelzaad, zal het niet zo sterk meer worden dat het de kust haalt. Een gezonde vogel rust niet. Maar om het beest direct al een klap op de kop te geven, kunnen we niet. Dus verzorgen we het. En met resultaat. Een paar uren later vliegt ze weg.

Het schiet lekker op. Nog minder dan een dag varen naar Mindelo. En we komen bij daglicht aan, ook altijd aangenaam of liever gezegd noodzakelijk bij onbekende havens.  This night it is getting better. Finally we can sit and walk normally again. Our muscles can relax a bit.

A tiny little pigeon/duck has chosen our boat to rest. Sadly enough, most of the time this means the end of the little animal. In spite of birdsead, water or biscuits, it will never be strong enough again to reach the coast. Healthy birds don't rest. But to knock the littly birdie out already, we can't. We are too soft harted. So we feed it. And with result. A couple of hours later it flies away.

We are almost there. Less then one more day to get to Mindelo. And w'll arrive at daylight, a big bonus since we only want to arrive in daylight at an unknown harbour.

weather fauna ships misc.
1 11  
day nm total to go lat. - long. wind - knots
6
12-11-2012
132 868 0 16°53'N - 025°00'W ENE 4-5


Er is geen maan en het is bewolkt. Oh, wat is het donker dan. De horizon is amper te zien.
Op de valreep valt de wind bijna helemaal weg. We dieselen de laatste paar mijlen naar deze, voor ons, eerste eilanden buiten Europa.
Tussen de eilanden staat behoorlijk wat deining en de bergen veroorzaken, zoals ook bij de Canarische eilanden, een venturi-effect (= meer wind).

En de eerste klusjes wachten ons al. De elektrische stuurautomaat wil niet naar bakboord varen. Dit hebben we al eens eerder gezien. Iets met een limit-switch. We liggen er niet wakker van, want we hebben altijd de windvaan nog als hoofd-stuurautomaat.

En ten tweede wil de marifoon niet aan of uit wanneer wij dat willen. De reserve ligt al klaar!

We varen de, door een Duitser, ruim opgezette jachthaven binnen en krijgen een prima plekje. We zijn trots op onszelf!

Resumé:
868 zeemijl in 6 dagen.
Gemiddeld 6 knoop.
Motor aan: 18 uur van de 144 uur, waarvan slechts 7 uur voor vaart, de rest voor de stroomvoorziening.
Een mooi resultaat.


  Overcast and no moon. Pitch dark it is. We barely see the horizon.
The last odd miles we have to use the engine to get to these, for us, first islands outside Europe.
The waves in between the islands are impressive and the mountains, like on the Canaries, cause the Venturi-effect (= more wind)

And the first jobs are already waiting. The electric autopilot doesn't stear to starboard. we have seen this before. Something to do with a limit-switch. We don't worry to much. Our windvane is the most important autopilot.

And second, the VHF doesn't want to switch on or off when we want it to. The spare one is already working.

We enter the new harbour of Mindelo, started by a German guy and moor at a perfect spot in this clean and spacious marina. We are proud of ourselves!

Resumé:
868 nautical miles in 6 day's.
Average of 6 knots.
Engine on: 18 hours of the 144 hours, only 7 of them were for speed the rest for charging the batteries.
A fine result.

weather fauna ships misc.
10    Het vogeltje...
Voor de liefhebber (met een snelle internetverbinding) een filmpje. Klik op het plaatje.


terug naar boven - up previous      next  

naar BvZ overzicht        back to NfM index